Lindelberg-Mountain-Hunter's


HD  A1

ED  frei/frei

Zahnstatus: oB

Augen: RD: frei, PRA: frei, HC: frei, CEA: frei

Gentests: PRA: frei, CEA: frei, JADD: über Erbg. frei

 

DSC00055 small

Go to top