Lindelberg-Mountain-Hunter's

HD  A1

ED  frei/frei

Zahnstatus: oB

Augen: RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 06.11.2020

Gentests: prcd-PRA: über Erbgang frei

Go to top